FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWÓJ STARTUP
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa
NIP: 521-364-12-11

W pełni odpowiadamy prawnie i finansowo za przygotowywane projekty.